Hvad er et fremmedord?

Fremmedord er ord som er optaget i det danske sprog, men som ikke er tilpasset det danske sprog og stadig føles fremmede. Fremmedord og låneord adskiller sig ved at låneord er tilpasset til det danske sprog. Et låneord kunne være weekend, som stammer fra engelsk. Det kunne også være et godt dansk ord som præst, som reelt er et låneord fra græsk presbyteros. Fremmedord kan adskille sig fra sproget ortografisk (betyder i forhold til retskrivningsregler - eksempelvis er stavemåden af scene, ikke noget man normalt ser i dansk), lydeligt (eksempelvis radio) eller bøjningsmæssigt (eksempelvis konti, som i flertal får et i på).
En kategori mere skal nævnes og det er arveord, som mange af de europæiske sprog indeholder. Arveord stammer fra indo-europæisk og den gren af indo-europæisk der kaldes germansk (tysk, engelsk og dansk er germanske sprog). Mange fremmedord tænker vi dog ikke som fremmedord i den daglige tale, fordi de hyppigt optræder. Andre bruges sjældent og deres betydning er mindre kendt og deres betydning kan typisk ikke gættes ud fra ordet. En stor del af vores fremmedord og låneord kommer fra latin og græsk.

Fremmedord.dk indeholder ikke kun fremmedord. Du vil finde masser af fremmedord, men også låneord eller udenlandske ord som optræder i det daglige. Vi holder os ikke strengt til definitionen på et fremmedord, men tager de ord med, som brugerne søger forklaring på. Forklaringer på forkortelser kan du finde herLink til Fremmedord.dk

Vi sætter stor pris på links til https://fremmedord.dk. Derfor har vi lavet en række links, du kan kopiere og indsætte på din side. Vi har også en række grafiske elementer du kan bruge, så længe du linker til fremmedord.dk

Det der vises Koden eller link bag
Fremmedord.dk <a href="https://fremmedord.dk/">Fremmedord.dk</a>Vilkår og betingelser for brug af Fremmedord.dk og underliggende sider

På denne side finder du en standard version af vilkår og betingelser for brug af Fremmedord.dk. (omtalt som "vi" i det efterfølgende). Fremmedord.dk er en service vi stiller til rådighed for brugerne. Vi kan til enhver tid nedlægge denne tjeneste eller ændre vilkårene. Ved enhver brug af Fremmedord.dk accepterer du følgende brugerbetingelser. Såfremt du ikke kan acceptere disse betingelser, skal du ophøre din brug af websiden. Vilkår og betingelser for brug af Fremmedord.dk er som følger:

Copyright
Ophavsret til denne publikation ejes af Fremmedord.dk.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet af Fremmedord.dk har til formål at hjælpe dig. Vi fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte, i forbindelse med brug eller manglende mulighed for at bruge denne webside. Hverken Fremmedord.dk eller folkene bag, kan direkte eller indirekte gøres ansvarlige for konsekvenser foranlediget af brugen af Fremmedord.dk, herunder skader og tab som følge af hacker og virusangreb m.v. Uanset hvad kan Fremmedord.dk aldrig blive ansvarlig for et større beløb, end det den pågældende bruger har betalt for at benytte Fremmedord.dk (pt. gratis). Fremmedord.dk og folkene bag samt brugere, forfattere og andre bidragydere til materialet på Fremmedord.dk kan hverken direkte eller indirekte gøres ansvarlige for konsekvenser afstedkommet på baggrund af brug af informationer på Fremmedord.dk og tilknyttede tjenester til eksempelvis publicering af efterlyste ejendele.

Opbevaring af personlige oplysninger og data
Vi opbevarer eller registrerer ikke, hvad der kan karakteriseres som personlige oplysninger. Som bruger lagres dine data i vores datamiljø, der er så sikkert, som det efter rimelighedens grænser lader sig gøre. Vi kan ikke garantere 100% for ukrænkelig sikkerhed eller for følgerne af et eventuelt brud på sikkerheden, og vi kan på ingen måde stilles til ansvar herfor. Søgninger gemmes i vores database, for at vi kan tilføje nye ord og forklaringer.

Dine kommentarer og forslag
Vi vil gerne have din feedback, dine idéer og forslag, og forsøger at besvare hver kommentar individuelt. Vi vil frit kunne bruge og handle på de oplysninger, du indsender.

Nøjagtigheden af denne side
Denne hjemmeside kan indeholde utilsigtede unøjagtigheder eller trykfejl, som vi selvfølgelig altid arbejder for at udbedre. Fremmedord.dk frasiger sig enhver forpligtelse eller ansvar for indholdet.

Videregivelse af informationer
Alle oplysninger, der gives til Fremmedord.dk af besøgende på denne hjemmeside anses for at være fortrolige og vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjemand, med mindre det er nødvendigt for levering af tjenesteydelser (eksempelvis offentliggørelse af efterlyste genstande og ejendele). Vi kan ikke garantere 100% for ukrænkelig sikkerhed eller for følgerne af et eventuelt brud på sikkerheden, og vi kan på ingen måde stilles til ansvar herfor.

Log og statistik
Vi opsamler via log-filer og et statistiksystem information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende sitet har haft, hvor de kommer fra og hvordan siderne anvendes mv. Vores data er anonymiseret og bruges udelukkende af Fremmedord.dk.Kontakt os